Bulgarian Team Championship 2009 - B Group - Men

English Deutsch Française Español Italiano Русский Български
Р Е Г Л А М Е Н Т
НА 59-ТО ДЪРЖАВНО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО
ЗА МЪЖЕ, „Б” ГРУПА,
08 – 14.06.2009 г., к.к. СЛЪНЧЕВ БРЯГ

1. Цел и задачи
Да се определят два отбора, които да се класират да играят в „А” група през 2010 г.
2. Организатор
Първенството се организира от БФ Шахмат.
3. Място и време на провеждане
ДОП по шахмат за мъже, „Б” група, се провежда от 08 – 14.06.2009 г. в к.к. Слънчев бряг, Парк-хотел Континентът.
4. Състав на отборите
4.1. Отборите са съставени от 6 основни състезатели и 2 резерви. Допуска се участие на чуждестранни състезатели, но в отделен мач могат да играят до 2 състезатели, граждани на страни от Европейския съюз и не повече от 1 състезател, гражданин на страна извън Европейския съюз и не повече от двама преотстъпени състезатели.
4.2. Всички състезатели следва да са картотекирани в БФ Шахмат.
4.3. Редът, по който се подреждат състезателите в основния тимов лист е свободен, независим от рейтинга.
4.4. Ако в състава на основния тимов лист на един отбор има по-малко състезатели от броя на дъските, състезателите се подреждат по дъските от първата надолу. Свободни могат да бъдат само последните дъски.
4.5. Участието на един отбор в срещата е редовно, ако се явят най-малко половината състезатели от определения брой на дъските за срещата.
5. Система на провеждане
5.1. Първенството ще се проведе по Швейцарската система в 7 кръга.
5.2. Първоначално подреждане на отборите:
• Отборите се подреждат в зависимост от средния международен рейтинг на 6-те най-високи рейтинги, независимо дали са на основните състезатели или на резервните.
• В случай, че състезателите нямат международен рейтинг, те участват с българския.
• Минималният международен рейтинг е 1400.
• В сила е международният рейтинг от 01.04.2009 г.
6. Компютърна програма
За провеждане на първенството ще се използва утвърдената от ФИДЕ компютърна програма Swiss-Manager на Dipl. Ing. Heinz Herzog.
Не се допускат възражения относно съставянето на двойките за игра при използване на компютърната програма Swiss-Manager, oсвен при очевидна операторска грешка.
7. Класиране
7.1. Класирането на отборите ще стане по сумата от спечелените мач точки от всички срещи: за спечелен мач – 2 т., за равен мач – 1 т. и за загубен мач – 0 т.
7.2. При равенство в точките, класирането на отборите ще се определя по следните допълнителни показатели в низходящ ред:
7.2.1. Сумите от спечелените мач точки от противниковите отбори, с изключение на противниковия отбор, който е постигнал най-малко мач точки, умножени по спечелените точки от партиите срещу всеки от тях.
7.2.2. Сумата от спечелените мач точки от всички противници на отбора, с изключение на противниковия отбор, който е постигнал най-малко мач точки.
7.2.3. Общ брой на спечелените точки от партиите.
8. Контрол на времето за игра
Времето за игра е 90 минути на състезател до края на партията, с добавяне на 30 секунди допълнително преди всеки изигран ход, което започва от първия ход.
Времето за игра се измерва с електронни шахматни часовници DGT ХL.
Записването на ходовете е задължително до завършване на партията.
Член 10.2 от Правилника на шахматната игра не се прилага при тази игрова контрола.
9. Начало на отборната среща
9.1. Главният съдия съобщава наближаването на старта на всеки кръг пет минути преди началото на кръга, съгласно програмата от регламента на състезанието.
9.2. При обявяването на началото на кръга от главния съдия, всеки състезател, който не се е явил пред шахматната си дъска, ще загуби служебно партията си незабавно.
9.3. Ако при обявяването на началото на кръга и двамата състезатели не са се явили пред шахматната дъска и двамата ще загубят служебно партията си.
9.4. Ако за началото на срещата, от единия отбор не се явят най-малко половината от състезателите, отборът губи всичките си партии.
9.5. Ако за началото на срещата и от двата отбора не се явят най-малко половината от състезателите, и двата отбора губят всичките си партии.
9.6. Не се разрешават ремита преди завършването на 30-я ход на черните.
9.7. Изключение от това правило се прави за реми по чл. 9.2 от Правилника на шахмата на ФИДЕ, при условие че партията се е играла нормално, без демонстративно предварително съгласие за реми.

10. Програма
Дата Час Кръг
08 юни - понеделник 11:00 Техническа конференция
15:00 І-ви кръг
09 юни - вторник 15:00 ІІ-ри кръг
10 юни - сряда 15:00 ІІІ-ти кръг
11 юни - четвъртък 15:00 ІV-ти кръг
12 юни - петък 15:00 V-и кръг
13 юни - събота 15:00 VІ-и кръг
14 юни - неделя 09:00 VІІ-ми кръг
14:00 Награждаване и закриване
11. Роля на капитаните на отборите
Всички капитани на отбори предават подписан тимов лист за съответния кръг не по-късно от 3 часа преди започването на съответния кръг.
Предаденият тимов лист трябва да съдържа 6 имена. В случай на неподаден лист се счита, че отборът играе с титулярния си състав (по основния тимов лист), както е регистриран за участие в първенството. Тимовите листове се предават на съдиите, които отбелязват часа на предаване на тимовия лист и се разписват.
Забраняват се капитанските договорки.
Капитанът има право да посъветва състезателите от своя отбор да направят или приемат предложение за реми или да предадат партията. На въпрос на състезател, трябва ли да приеме предложението за реми, капитанът е длъжен да отговори: “да”, “не” или да предложи на състезателя сам да вземе решение. Всички разговори се провеждат в присъствие на съдия.
След завършване на съответния кръг капитаните на отборите подписват протокол с крайния резултат от кръга и предават протокола на главния съдия.
12. Съдийско ръководство
Турнирът се ръководи от следния съдийски състав:
Главен съдия – Венцислав Инкьов, съдия републиканска категория.
Съдия – Петя Джурджева, съдия втора категория.
Решенията на съдийското ръководство са задължителни за всички участници, но могат да бъдат обжалвани пред Турнирния комитет от капитана на отбора в писмен вид, не по-късно от 30 минути, след завършване на кръга. Контестациите са придружени от такса в размер на 100 лв. Решението на Турнирния комитет е окончателно. В случай, че контестацията бъде уважена, сумата се връща на капитана незабавно. В случай, че бъде отхвърлена, сумата остава в полза на БФ Шахмат.

Турнирният комитет е в състав от 5 души:

1) Д-р Стефан Сергиев – Председател.
2) Маргарита Войска.
3) Живко Жеков.
4) Светла Йорданова.
5) Трифон Тодоров.

Резерви: Ружка Генова и Огнян Тодоров.

13. Медицинско обслужване
Лекар на състезанието е д-р ...,
14. Допълнителни разпоредби
14.1. Отборите класирали се на първите 2 места добиват право на участие в ДОП, „А” група, през 2010 г. Класиралите се от трето до осмо място включително запазват мястото си в „Б” група през 2010 г.
14.2. По време на игра разговорите между състезатели, между състезатели и треньори и други лица са забранени.
14.3. Пушенето в залата за игра е абсолютно забранено.
14.4. Състезателите, които не играят или са завършили партиите си не се допускат в игралното поле, с изключение на капитаните на отборите.
14.5. Анализи могат да бъдат провеждани на определеното за целта място - извън игралното поле и само след завършване на партията.
14.6. Състезателите, които са завършили своите партии, подреждат фигурите и напускат игралното поле.
14.7. Забранено е изнасянето на шахматните часовници извън залата за игра.
14.8. Строго е забранено да се носят мобилни телефони и други електронни средства за комуникация, неразрешени от съдията, в зоната на състезанието. Ако мобилен телефон на състезател звънне в зоната на състезанието по време на партията, състезателят губи партията. Резултатът на противника му се определя от съдията.
14.9. Загуба се присъжда и на състезател, който е включил дори само на вибриране мобилния си телефон или друго електронно средство за комуникация.
14.10. Всички състезатели и капитани на отборите са запознати с регламента на първенството и се задължават да го спазват.

Главен съдия: ................................................................................
(гм Венцислав Инкьов, съдия републиканска категория)

Председател на Турнирния комитет: ...................................................................
(Д-р Стефан Сергиев, международен съдия на ФИДЕ)

 


About us | Contact us | Terms and conditions | Chess tournaments | Chess games

© 2003-2023 All Rights Reserved. Chess Mix LLC.